Felix Mendelssohn Bartholdy (18091847)

Felix Mendelssohn Bartholdy, 38-jährig