Richard Strauss (18641949)

Malven op. posth. AV 304 (1948)