Johann Joachim Quantz (16971773)

Triosonate 26 E-Moll