Johann Joachim Quantz (16971773)

Triosonate h-moll (QV 2:43)